Spracúvanie súborov cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie našej webovej stránky tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní sa do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Žiadne z cookies používaných našou webovou stránkou neobsahujú toľko údajov, aby sme vás mohli na základe nich identifikovať, a teda nie je možné ich považovať za váš osobný údaj.

Aké cookies používame?

Naša webová stránka používa súbory cookies na účel:

Zabezpečenia fungovania webovej stránky ako takej (tzv. technické cookies). Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania krátka. V zmysle ust. § 55 ods. 5 poslednej vety zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách nie je na také ukladanie prístupu do vášho zariadenia potrebný váš predchádzajúci súhlas: „To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Ako si zvoliť používanie cookies?

Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke. Okrem toho získavame súhlas s používaním cookies na tieto účely aj prostredníctvom pop-up okna na našej webovej stránke.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies najviac používanými prehliadačmi sa dozviete tu:

  • Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  • Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  • Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  • Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Opera
https://help.opera.com/cs/latest/
  • Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/safari

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií