OnlineVET

O projekte

Projekt OnlineVET prispieva k zvýšeniu kvality digitálneho vzdelávania vytvorením metodiky pre učiteľov ako učiť online a tiež sa zameriava na vytvorenie 3 digitálnych kurzov zameraných na prácu s CNC technológiami, frézovanie a sústruženie a prácu pri automatizačných linkách. Inovatívnosť kurzov bude v prenositeľnosti know-how do všetkých krajín EU a zároveň v tom, že funkčnú nadstavbu týchto praktických online kruzov tvorí Metodika, Manuál a Tréningový program zameraný na učiteľov s cieľom pomôcť im uplatniť tieto kurzy v praxi. Partnerstvo tvoria 4 partneri zo Slovenska, Nemecka a Grécka.

Základy automatizácie v strojárenstve

Otestujte sa!

Základy CNC frézovania

Otestujte sa!

Základy CNC sústruženia

Otestujte sa!

Certifikát OnlineVET

OnlineVET

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií