Základy CNC frézovania

Otestujte sa!

CNC frézovanie ( Heidenhain 640, EMCO CONCEPT MILL 260 )

 1. Oboznámenie s BOZP pri práci na CNC frézovacom centre EMCO CONCEPT MILL 260 a základná údržba stroja, meradlá a spôsoby merania 
 2. Inštalácia softvéru Heidenhain 640 a spustenie softvéru a popis ovládania panelu simulátora
 3. Popis funkcií a vytvorenie novej zložky a nového programu (súboru)
 4. Kopírovanie programov, kopírovanie jednotlivých blokov programov a prenos programov z počítača do stroja 
 5. Spustenie stroja, režimy obrábania a popis ovládacieho panelu stroja 
 6. Upínanie nástrojov a možnosti upínania nástrojov 
 7. Zameranie nástrojov, editovanie v tabuľke nástrojov ( L a R ) a založenie nástrojov do CNC stroja 
 8. Zahrievanie vretena pri spustení stroja, popis jednotlivých osí stroja a kontrola pohybov v osiach X, Y, Z 
 9. Spôsoby upínania obrobkov 
 10. Zadanie minimálneho a maximálneho bodu obrobku ( BLK FORM ), odchytenie nulového bodu obrobku a možnosti odchytenia nulového obrobku.  
 11. Programovanie priamky L a programové korekcie nástrojov R0, RL, RR
 12. Polohovanie nástroja a zarovnanie čela obrobku
 13. Tvorba a vyvolanie podprogramu za pomoci funkcií LBL a LBL CALL
 14. Spôsoby nájazdov do obrobku a odjazdov z obrobku za pomoci funkcií APPR a DEP

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií