Základy CNC sústruženia

Otestujte sa!

Sústruženie – témy:

 1. Organizácia pracoviska, BOZP pri sústružení, popis stroja a jeho častí
 2. Popis riadiaceho systému, spustenie stroja, súradnicový systém, popis a ovládanie panelu stroja
 3. Nastavovanie stroja, upínanie obrobkov, upnutie, nastavenie a zameranie nástrojov, Ručné riadenie stroja, nastavenie nulového bodu, nastavenie východiskového bodu, bod výmeny nástroja
 4. Popis programu, vytvorenie nového programu, uloženie programov, simulácia a vymazanie programov
 5. G53 výber strojných súradníc, G54 nulový bod obrobku, G28 nájazd na referenčný bod stroja
 6. Určovanie rezných podmienok, G50 obmedzenie maximálnych otáčok, G97 konštantné otáčky, G96 konštantná rezná rýchlosť, G99 posuv na otáčku (mm/ot.)
 7. Absolútne a prírastkové programovanie
 8. Programovanie pohybov nástroja G00 a G01 (P1)
 9. Rádiusová korekcia hrotu G40/G41/G42, zobrazenie polohy hrotu nástroja, pravidlá rádiusovej korekcie nástroja
 10. Kruhová interpolácia G02, G03, možnosti kruhovej interpoláciI
 11. G71 hrubovací cyklus pozdĺžny
 12. G70 Dokončovací cyklus

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií