Στροφή

Δοκιμάστε τον εαυτό σας!

Στροφή – θέματα:

 1. Οργάνωση του χώρου εργασίας, ΕΑΥ κατά την στροφή, περιγραφή του μηχανήματος και των εξαρτημάτων του
 2. Περιγραφή του συστήματος ελέγχου, εκκίνηση του μηχανήματος, σύστημα συντεταγμένων, περιγραφή και έλεγχος του πίνακα μηχανήματος
 3. Ρύθμιση μηχανής, σύσφιξη τεμαχίου εργασίας, σύσφιξη, ρύθμιση και προσανατολισμός εργαλείου, χειροκίνητος έλεγχος μηχανής, ρύθμιση σημείου μηδέν, ρύθμιση σημείου εκκίνησης, σημείο αλλαγής εργαλείου
 4. Περιγραφή προγράμματος, δημιουργία νέου προγράμματος, αποθήκευση προγραμμάτων, προσομοίωση και διαγραφή προγραμμάτων
 5. Επιλογή G53 συντεταγμένων μηχανής, σημείο μηδέν τεμαχίου G54, προσέγγιση G28 στο σημείο αναφοράς μηχανής
 6. Προσδιορισμός συνθηκών κοπής, περιορισμός των μέγιστων στροφών G50, σταθερές στροφές G97, σταθερή ταχύτητα κοπής G96, τροφοδοσία G99 ανά περιστροφή (mm/ στροφές .)
 7. Απόλυτος και σταδιακός προγραμματισμός
 8. Προγραμματισμός κινήσεων εργαλείου G00 και G01 (P1)
 9. Διόρθωση ακτίνας άκρου G40/G41/G42, ένδειξη θέσης άκρης εργαλείου, κανόνες ακτίνας εργαλείου
 10. Κυκλική παρεμβολή G02, G03, επιλογές κυκλικής παρεμβολής
 11. Διαμήκης κύκλος αδροποίησης G71
 12. Κύκλος φινιρίσματος G70